MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY LÀ TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VÀ CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC SỨC KHỎE HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM THEO CÁC TIÊU CHÍ: